IDYJOTKA! - TAK MÓJ DZIADEK MAWIAŁ. NA MNIE TEŻ. Z SILNIE ZAAKCENTOWANYM "JO". MIAŁ SPORO RACJI

17 lis 2006

Korektorskie objawienia

Ida koryguje książkę informatyczną. Nie zna się na tym za cholerę, ale koryguje wytrwale. Poniżej - rejestracja nielicznych wytchnień od korektorskiej rutyny oddzielania przecinkami imiesłowów przysłówkowych czynnych i poprawiania "ze" na "że".
P.S. W tym miejscu dziękuję wiadomej sile fachowej za pomoc i ochronę pełni moich władz mentalnych przy korekty czynieniu :*

Brak komentarzy: