IDYJOTKA! - TAK MÓJ DZIADEK MAWIAŁ. NA MNIE TEŻ. Z SILNIE ZAAKCENTOWANYM "JO". MIAŁ SPORO RACJI

7 lis 2007

Konkurs tysiącznego wejścia z nagrodą specjalną, tadadadadam, został rozstrzygnięty...

Oprócz nagrody głównej, która dostała się NMSIE, nagroda pocieszenia dla wszystkich startujących w konkursie. Wierszyk:


Pucu-pucu, chlastu-chlastu, nie mam rączek jedenastu,
za to mam dwie rączki małe...


Zagadka: ile rączek ma podmiot liryczny na początku, a ile na końcu wierszyka.