IDYJOTKA! - TAK MÓJ DZIADEK MAWIAŁ. NA MNIE TEŻ. Z SILNIE ZAAKCENTOWANYM "JO". MIAŁ SPORO RACJI

22 lis 2007

O zasadzie decorum

Dostaliśmy ponaglenie do spłaty przeterminowanych faktur. Dwóch. Płatność jednej minęła kilka dni temu. Drugiej - minie w grudniu... (!)

Treść przysłanego pisma:

"Zwracaliśmy już Państwu uwagę na przekroczenie terminu płatności [...] Wzywamy do natychmiastowego uregulowania naszych należności, w przeciwnym razie skierujemy sprawę do sądu. Zgodnie z uchwałą RM będziemy również pobierać odsetki za zwłokę.

Załączamy pozdrowienia."

Brak komentarzy: